3
Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn Thảm họa, ở Mỹ có khoảng 39,8% người trưởng thành bị béo phì. Tỷ lệ đó tương đương với 93,9 triệu người, chỉ riêng ở nước Mỹ. Tính trên toàn cầu, con số đó là khoảng 600 triệu người bị béo phì.

Comments

Who Upvoted this Story

Free SEO Tools Site
seo.w3people.com

Free Classified Sites
http://bit.ly/2w20o7g

Free Do Follow SBM Sites
http://bit.ly/2Md1ELs