3
Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn Thảm họa, ở Mỹ có khoảng 39,8% người trưởng thành bị béo phì. Tỷ lệ đó tương đương với 93,9 triệu người, chỉ riêng ở nước Mỹ. Tính trên toàn cầu, con số đó là khoảng 600 triệu người bị béo phì.

Comments

Free SEO Tools Site
seo.w3people.com

Free Classified Sites
http://bit.ly/2w20o7g

Free Do Follow SBM Sites
http://bit.ly/2Md1ELs