Clickone - Tê bì nửa mặt là dấu hiệu của bệnh gì, cách điều trị hiệu quả nhất http://www.clickone.co.in/story/17617/ Tê bì nửa mặt (có tên tiếng Anh là Facial Paralysis) là tình trạng mặt mất khả năng biểu đạt cảm xúc do tổn thương thần kinh khiến cơ mặt có thể rủ xuống hoặc yếu đi, ở một hay cả hai bên mặt. Mon, 11 Feb 2019 10:48:41 UTC en